SRA | 18-05-2011 | Leestijd:

Een dga had zich in privé verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De premie voor deze verzekering voerde hij jaarlijks als aftrekpost op in zijn aangifte inkomstenbelasting. Toen de arbeidsongeschiktheid zich voordeed, betaalde de BV het salaris door, naast de uitkeringen die de verzekeringsmaatschappij deed. De dga verwerkte de verzekeringsuitkeringen niet in zijn aangiften inkomstenbelasting, omdat hij meende dat deze toekwamen aan de BV ter compensatie voor het doorbetaalde salaris.

 

Hof Leeuwarden wees deze opvatting van de dga af. Duidelijk was dat de dga zich in privé had verzekerd en dat hij degene was die bij ingetreden arbeidsongeschiktheid betaling kon afdwingen van de verzekeringsmaatschappij. De premies waren geen bedrijfslast, omdat de verzekering ook dekking bood voor andere dan bedrijfs- en beroepsongevallen. Ondanks de doorbetaling van het salaris hadden de verzekeringsuitkeringen het karakter van belastbaar inkomen.

bv dga arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheidsverzekering salaris toerekening privé verzekerd verzekering inkomstenbelasting

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs