SRA | 02-02-2012 | Leestijd:

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de mogelijke korting van pensioenen beantwoord. Door de aanhoudend lage rente stijgen de verplichtingen van pensioenfondsen en verlagen de dekkingsgraden. De financiƫle problemen van pensioenfondsen worden volgens de minister niet alleen door de lage rente veroorzaakt, maar ook door een onvoorziene toename van de levensverwachting en door de langdurige stagnatie op de financiƫle markten. Als de rente niet oploopt, leidt niet ingrijpen ertoe dat in een later stadium ingrijpender maatregelen getroffen moeten worden.
De minister is niet van plan om met de sociale partners af te spreken dat er zolang de crisis in Europa duurt geen korting op pensioenen zal plaatsvinden.

zaken rente minister sociale kamervragen korting pensioenen pensioenfondsen financiële werkgelegenheid

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs