SRA | 29-10-2010 | Leestijd:

Er is sprake van een bron van inkomen wanneer iemand deelneemt aan het economische verkeer met de bedoeling daarmee voordeel te behalen dat redelijkerwijs kan worden verwacht.

In een procedure over het bestaan van een bron van inkomen waren de deelname aan het economische verkeer en het beogen van voordeel niet in geschil. De vraag was alleen of dat voordeel redelijkerwijs te verwachten was. Het ging om iemand die naast haar dienstbetrekkingen begon als zelfstandig psychotherapeute. In 2005 en 2006 waren de inkomsten na aftrek van kosten negatief en had de therapeute slechts één cliënt. In 2008 nam de psychotherapeute ontslag bij een van haar werkgevers en in 2009 stopte zij ook bij de andere werkgever. De omzet over 2009 bedroeg circa € 30.000, terwijl de over 2010 te behalen omzet werd geschat op € 50.000. Vanaf 2008 had de therapeute een samenwerkingsovereenkomst met een groepspraktijk.

Hof Amsterdam vond voldoende aannemelijk dat de psychotherapeute in 2005 redelijkerwijs voordeel kon verwachten van haar activiteiten.

economische inkomen voordeel redelijkerwijs psychotherapeute aanloop ondernemerschap verkeer behalen verwachten

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs