SRA | 22-03-2012 | Leestijd:

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit 2001 over de vergoeding van stallingskosten voor een auto van de zaak is de Wet op de Loonbelasting gewijzigd. Daardoor blijkt ondubbelzinnig dat een garagevergoeding voor de auto van de zaak tot het belastbare loon behoort.

 

De Belastingdienst legde aan een werkgever, die een werknemer een vergoeding betaalde van € 100 per maand voor het stallen van diens auto van de zaak in de bij zijn woning behorende garage, een naheffingsaanslag loonbelasting op. Volgens de werkgever was het verschil in fiscale behandeling van kosten van stalling van een auto voor ondernemers en voor werknemers in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Hof den Bosch was van oordeel dat de situaties van ondernemers en van werknemers zozeer verschillen dat er geen sprake is van rechtens gelijke gevallen.

aanleiding werkgever belast loonbelasting vergoeding ondernemers werknemers zaak auto stallingsvergoeding

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs