SRA | 28-01-2016 | Leestijd:

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Kamervragen over de terugkeer van medisch specialisten naar oude maatschappen beantwoord. Volgens de minister is het niet zo dat de per 1 januari 2015 gevormde medisch specialistische bedrijven (MSB’s) op grote schaal worden ontmanteld waardoor medisch specialisten terugkeren naar de oude maatschapstructuur. Wel zijn bij de Belastingdienst verzoeken ingediend waarbij een medisch specialist als natuurlijk persoon wil participeren in een MSB in plaats van via een BV. De bedoeling van die verzoeken is dat de Belastingdienst de medisch specialist in fiscale zin als ondernemer aanmerkt. Voor de interne organisatie binnen het ziekenhuis hebben de bij de Belastingdienst ingediende verzoeken geen gevolgen. De samenwerkingsovereenkomst tussen ziekenhuis en MSB blijft in stand.

Door de invoering in 2015 van de integrale tarieven in de medisch specialistische zorg is het declaratierecht van medisch specialisten bij de zorgverzekeraars vervallen. Daarmee is ook het debiteurenrisico vervallen en zijn de resterende risico’s te klein voor fiscaal ondernemerschap van medisch specialisten. Veel specialisten in vrije vestiging hebben gekozen voor een niet-transparante structuur. In die structuren bestaat geen recht op  fiscale ondernemersvoordelen.

Volgens de minister kan de invoering van de integrale bekostiging in de ziekenhuiszorg bijdragen aan de kwaliteit, samenwerking en doelmatigheid van de zorg. Een terugkeer naar de oude maatschapstructuur zou volgens de minister een stap in de verkeerde richting zijn.

minister belastingdienst kamervragen oude medisch specialisten terugkeer maatschappen msb verzoeken

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs