SRA | 16-07-2014 | Leestijd:
De minister van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie verlenging van de Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw (SIS) heeft goedgekeurd. Goedkeuring van de Commissie moet zijn verleend voordat subsidie kan worden verstrekt. De SIS is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 juni en opengesteld op 20 juni 2014. Al op de eerste dag zijn er zoveel subsidieaanvragen binnengekomen dat het beschikbare budget naar verwachting volledig is benut.
economische kamer zaken minister brief commissie subsidieregeling innovatieve scheepsbouw sis

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs