SRA | 26-04-2012 | Leestijd:

De staatssecretaris van Financiƫn heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de jaarlijkse Fiscale Verzamelwet dit jaar uit drie wetsvoorstellen zal bestaan en binnenkort zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het pakket Fiscale Verzamelwet 2012 bestaat uit het eigenlijke wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012, het wetsvoorstel Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse en het wetsvoorstel Wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Op verzoek van de beide Kamers wordt het pakket Fiscale Verzamelwet 2012 eerder in het jaar ingediend dan in voorgaande jaren om de behandeling in de Tweede Kamer voor het zomerreces te kunnen afronden.

 

Het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012 bevat wijzigingen van technische en redactionele aard en repareert een niet beoogde uitwerking van een arrest van de Hoge Raad in de belastingen van rechtsverkeer. Deze maatregel was eerder opgenomen in het ingetrokken wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek.

ingediend wet wetsvoorstel kamer fiscale staatssecretaris verzamelwet kamerbrief pakket belastingen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs