SRA | 29-06-2011 | Leestijd:

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2011 ingediend. Het wetsvoorstel wijzigt een groot aantal belastingwetten en bevat vooral technische en redactionele wijzigingen. De wijzigingen treden in beginsel op 1 januari 2012 in werking. Een aantal bepalingen treedt met terugwerkende kracht in werking. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende.

 

Bij het Belastingplan 2011 is geregeld dat de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen, voor directe beleggingen in durfkapitaal en voor culturele beleggingen geleidelijk in plaats van in een keer worden afgeschaft. De budgettaire dekking komt onder andere uit de beperking van de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen voor de jaren 2011 tot en met 2013 tot 75% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten. De overige 25% kan normaal worden afgeschreven. Daarbij is geen rekening gehouden met de afschrijfbeperking voor gebouwen. Deze afschrijfbeperking is niet van toepassing op gebouwen die in aanmerking komen voor de Vamil, voor zover er willekeurig op kan worden afgeschreven. Door deze formulering is de afschrijfbeperking onbedoeld van toepassing op het gedeelte van Vamilgebouwen waarop normaal wordt afgeschreven. Deze fout wordt nu hersteld.

 

Met ingang van 1 januari 2010 kunnen partneralimentatie en aftrekbare giften niet langer als schuld in aanmerking worden genomen in box 3. Deze uitsluiting wordt uitgebreid tot alle persoonsgebonden aftrekposten.

wetsvoorstel wijzigingen fiscale verzamelwet beleggingen afgeschreven afschrijfbeperking werking normaal gebouwen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs