SRA | 14-12-2011 | Leestijd:

De winst van een onderneming wordt vastgesteld met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Een van deze beginselen is dat niet gerealiseerde winst niet verantwoord hoeft te worden en dat verliezen mogen worden genomen wanneer zij voorzienbaar zijn.

 

Een voorbeeld van ongerealiseerde winst deed zich voor in de volgende casus. Een BV kocht een woonhuis met 1,8 ha grond voor € 435.000. Korte tijd later verkocht de BV het woonhuis met 8 are grond voor € 355.000. De BV verkocht de resterende 1,7 ha grond niet. Ten tijde van de aankoop was bekend dat de bestemming van de grond gewijzigd kon worden in bouwgrond, waardoor de grond in waarde zou stijgen. Ter zake van de verkoop van de woning boekte de BV winst noch verlies. De Belastingdienst corrigeerde de winst van de BV op dit punt. De kostprijs van het totaal werd door de Belastingdienst gesplitst in € 180.000 voor de grond en € 255.000 voor de woning. Dat leidde tot een winst bij verkoop van de woning van € 100.000.

 

Tussen partijen was niet in geschil dat de reden voor de aankoop van het perceel was gelegen in de mogelijke waardeontwikkeling van de grond. Volgens de rechtbank was er geen reden om te veronderstellen dat de BV bij de verkoop van de woning enige winst heeft gerealiseerd. In ieder geval slaagde de Belastingdienst er niet in om te bewijzen dat de woning tussen het moment van aankoop en het moment van verkoop in waarde was gestegen. De rechtbank maakte de correctie daarom ongedaan. Door de wijze waarop de inspecteur de verkoopwinst heeft vastgesteld zou een deel van de niet gerealiseerde winst op de grond worden belast.

woning verkoop bv vastgesteld winst grond belastingdienst gerealiseerde aankoop verantwoorden

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs