SRA | 18-08-2011 | Leestijd:

Gemeenten kunnen precariobelasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorbeelden van voorwerpen zijn nutsleidingen, kabels en dergelijke.

 

Een gemeente hief precariobelasting van een bouwbedrijf dat een tijdelijke bouwplaats had aangelegd in een voormalig gemeentelijk park. De bouwplaats lag op een deel van het park waarop later parkeerplaatsen, groenstrook en openbare weg werden aangelegd. Hof Den Haag vernietigde de aanslag omdat de bouwplaats niet kon worden aangemerkt als voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Volgens het hof was de grond onttrokken voorafgaand aan zijn bestemming voor de openbare dienst voordat het bouwbedrijf de grond als bouwplaats was gaan gebruiken en was aan de toekomstige bestemming als openbare weg nog geen uitvoering gegeven.

Volgens de Hoge Raad is steeds sprake geweest van grond die voor de openbare dienst bestemd was, ook al was de bestemming gewijzigd van park in parkeerplaatsen, groenstrook en openbare weg. Het bouwrijp maken voor de aanleg van andere openbare voorzieningen betekent niet dat de grond aan zijn bestemming voor de openbare dienst is onttrokken. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd.

grond dienst heffing openbare precariobelasting bouwplaats bestemming park weg voorwerpen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs