SRA | 27-05-2011 | Leestijd:

De bemiddeling inzake kredieten is een van omzetbelasting vrijgestelde prestatie. De vraag in een procedure voor de rechtbank Arnhem was of sprake is van bemiddeling inzake krediet bij een ondernemer die een website exploiteert waarop consumenten informatie konden achterlaten over door hen gewenste consumptieve kredieten en hypotheken. Deze informatie werd verkocht aan professionele geldverstrekkers, die vervolgens de consument benaderden met een voorstel voor kredietverlening. In vrijwel alle gevallen waarin consumenten een consumptief krediet wensten kwam een kredietovereenkomst tot stand. Via de website werd alle informatie opgevraagd die de geldverstrekkers nodig hadden voor de totstandkoming van een kredietovereenkomst. Bij hypotheken was dat niet het geval.

 

Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU is voor een bemiddelingsdienst niet vereist dat rechtstreeks in contact wordt getreden met een van de contractsluitende partijen. Bepalend zijn de aard en het doel van de verrichte dienst. Het Hof van Justitie EU is van oordeel dat al snel sprake is van bemiddeling. De rechtbank Arnhem was van oordeel dat in deze zaak de verrichte prestatie de essentiƫle kenmerken van een bemiddelingsdienst bevatte. De vrijstelling was op deze prestaties van toepassing.

rechtbank inzake bemiddeling informatie aanbrengen klanten kredietinstellingen kredieten prestatie arnhem

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs