SRA | 06-07-2011 | Leestijd:

Voor het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting heeft de inspecteur een termijn van drie jaar.

Een belastingplichtige diende zijn aangifte voor het jaar 2005 in op 30 juni 2006. Op 7 december 2007 maakte hij bezwaar tegen het niet opleggen van een aanslag, omdat hij meende dat de inspecteur binnen een jaar had moeten beslissen op de aangifte.

De inspecteur verklaarde het bezwaar niet ontvankelijk.

Wanneer een aanslag wordt vastgesteld vóór de afloop van de wettelijke termijn, is geen sprake van het niet tijdig vaststellen van die aanslag en kan dus geen bezwaar worden gemaakt wegens het niet tijdig opleggen van een aanslag. In dit geval was de wettelijke termijn van drie jaren voor het opleggen van de aanslag voor het jaar 2005 nog niet verstreken op het moment waarop de belanghebbende bezwaar maakte. Het afwijzen van het verzoek om een kostenvergoeding was ook terecht.

aangifte opleggen inspecteur aanslag inkomstenbelasting belastingplichtige termijn wettelijke uitblijven diende

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs