SRA | 15-09-2011 | Leestijd:

Voor culturele instellingen is het bezit van de zogenaamde ANBI-status van groot belang vanwege de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Eenmalige giften aan instellingen met de ANBI-status zijn voor de donateur aftrekbaar. De aftrekbaarheid voor periodieke giften geldt niet alleen voor giften aan ANBI’s maar ook voor giften aan verenigingen met meer dan 25 leden. De aftrekbaarheid van periodieke giften kent geen drempel en geen plafond. Voor eenmalige giften geldt zowel een drempel waaronder giften niet aftrekbaar zijn als een plafond waarboven giften niet meer aftrekbaar zijn. Met ingang van 1 januari 2010 geldt voor de ANBI-status dat doelstelling en feitelijke activiteiten voor 90% of meer het algemene belang moeten dienen. Tot die datum gold een ondergrens van 50%. Door deze wijzigingen hebben veel instellingen hun ANBI-status verloren.

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het verlies van de ANBI-status door muziekverenigingen beantwoord. De vragenstellers refereerden aan een uitspraak van de voorganger van de huidige staatssecretaris. Volgens deze uitspraak kwalificeert een muziekvereniging die buiten de eigen ledenkring veel naar buiten treedt, naar alle waarschijnlijkheid als ANBI. De huidige staatssecretaris geeft aan dat volgens de nu geldende regeling een doorsnee (muziek)vereniging geen ANBI zal kunnen zijn, omdat de behartiging van de persoonlijke belangen van de leden het primaire doel is. Alleen als de doelstelling en de feitelijke activiteiten (vrijwel) niet gericht zijn op de particuliere belangen van de leden maar voor ten minste 90% op het algemene belang, kan een (muziek)vereniging worden aangemerkt als een ANBI. Uiteraard geldt dat de vereniging aan de overige voorwaarden moet voldoen. Volgens mededeling van de Belastingdienst kwalificeert ongeveer 10% van de muziekverenigingen nog als ANBI.

giften instellingen aftrekbaar staatssecretaris verlies vereniging anbi status kamervragen eenmalige

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs