SRA | 23-11-2011 | Leestijd:

De staatssecretaris van Financiën heeft het onderdeel van het besluit Voorschrift in- en uitvoer dat ziet op de heffing van omzetbelasting bij de uitvoer van goederen als reizigersbagage aangepast en in een afzonderlijk besluit opgenomen. De rest van het Voorschrift is ingetrokken.

Het nultarief mag worden toegepast op de levering van goederen aan particulieren, die niet in de EU wonen of die zich vóór het einde van de derde maand na de aanschaf buiten de EU vestigen. De goederen moeten vóór het einde van de derde maand na de maand van aankoop in de persoonlijke bagage worden meegenomen naar een land buiten de EU en de totale waarde van de goederen moet tenminste € 50 inclusief omzetbelasting bedragen.
De leverancier moet de toepassing van het nultarief aan de hand van boeken en bescheiden kunnen aantonen.

omzetbelasting toepassing goederen besluit eu maand nultarief reizigersbagage voorschrift uitvoer

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs