SRA | 05-10-2011 | Leestijd:

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer de nadere uitwerking van het zogenaamde vitaliteitspakket gepresenteerd. Het vitaliteitspakket bevat een aantal maatregelen om de arbeidsparticipatie van ouderen te bevorderen. Het vitaliteitspakket moet op 1 januari 2013 in werking treden. Het pakket kent drie onderdelen: doorwerken, mobiliteit en loopbaanfaciliteiten.

Doorwerken
Naast de al eerder aangekondigde werkbonus voor werknemers vanaf 61 jaar komt er in 2020! een inkomensafhankelijke werkbonus van € 1.200 voor mensen met een laag inkomen. Deze inkomensafhankelijke werkbonus zal worden opgenomen in het Belastingplan 2013. De werkbonus voor werkgevers blijft bestaan. Deze werkbonus moet het aantrekkelijk maken om werknemers van 62 jaar en ouder in dienst te houden. De werkbonus bedraagt € 1.750 per jaar gedurende een periode van drie jaar.

Mobiliteit
Voor het in dienst nemen van werknemers ouder dan 55 jaar krijgen werkgevers een mobiliteitsbonus van € 3.500 euro per jaar gedurende drie jaar. Voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder krijgen werkgevers een dubbele mobiliteitsbonus (€ 7.000), eveneens gedurende drie jaar. Het kabinet vindt dat werkgevers en werknemers afspraken moeten maken over de onderlinge verdeling van de mobiliteitsbonus.

Overbruggingsuitkering
Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen verlengen voor oudere werklozen die geboren zijn vóór 1956 als tijdelijke overbrugging tussen WW (en loongerelateerde WGA) en AOW tot en met 2021. Het kabinet komt zo spoedig mogelijk met een voorstel om in 2020 die overbrugging voor oudere werkloze werknemers te regelen.

De recente wijzigingen in het vitaliteitspakket worden verwerkt in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2012, die medio oktober zal worden ingediend. In een brief aan de Tweede Kamer zal de minister van Sociale Zaken een nadere uitwerking geven van de nieuwe inkomensafhankelijke werkbonus. De mobiliteitsbonussen worden uitgewerkt in een wetsvoorstel dat begin 2012 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

gedurende kamer dienst werknemers werkgevers werkbonus vitaliteitspakket uitwerking inkomensafhankelijke mobiliteitsbonus

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs