SRA | 31-03-2016 | Leestijd:

Dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aandachtsgebieden).

Melding zaaidatum
In de Gecombineerde opgave moet de verwachte zaaidatum van een vanggewas ingevuld worden. De zaaidatum geldt als startdatum voor de 10-weken termijn (de minimale periode dat het vanggewas op het land moet staan). Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven verwachte datum, moet dit uiterlijk op de dag van inzaai gemeld worden bij RVO.nl. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum als inzaaidatum van het vanggewas. Als de melding na de inzaai of oogst van het hoofdgewas wordt gemeld, geldt de melddatum als startdatum van de 10-weken termijn.

Nieuwe toegestane soorten
Aan de lijst met toegestane soorten is toegevoegd: winterwikke, bonte wikke of zachte wikke - Vicia villosa.

Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken is vervallen. De toegestane soorten zaaizaad voor EA, mogen ook niet meer zelf vrij vermeerderd worden. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.

Grassen
Alle grassen zijn vanaf dit jaar toegestaan voor onderzaai.

Wijzigen gebruik percelen
Het is raadzaam om in de Gecombineerde opgave de EA ruim op te geven, omdat op 15 mei vaak nog niet bekend is op welke percelen daadwerkelijk een vanggewas wordt ingezaaid. Vanaf dit jaar kan tot en met 30 september doorgegeven op welke opgegeven percelen feitelijk een EA-vanggewas is ingezaaid, zonder dat hiervoor een korting wordt opgelegd. Er mogen dan echter geen nieuwe percelen meer opgegeven worden.

gecombineerde wijzigingen melding opgave percelen vanggewas toegestane zaaidatum vanggewassen soorten

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs