SRA | 21-09-2011 | Leestijd:

Delegatiebevoegdheid listinggrens
Ondernemers die intracommunautair goederen leveren, moeten daarvan periodiek melding maken. Deze melding moet in beginsel maandelijks plaatsvinden. De lidstaten van de EU kunnen toestaan dat de melding één keer per kwartaal plaatsvindt als de ondernemer niet meer dan € 50.000 aan intracommunautaire leveringen heeft verricht in het betreffende kwartaal. Tot en met 31 december 2011 mag een grens van € 100.000 gehanteerd worden. Nederland heeft dat gedaan. Omdat niet duidelijk is of de listinggrens zal worden aangepast, wordt deze niet langer in de wet opgenomen maar in een ministeriële regeling. Op die manier kan de grens snel worden aangepast zodra er duidelijkheid over komt.

Vereenvoudiging bij nummerverwerving
Bij de intracommunautaire verwerving van goederen in een EU-lidstaat met gebruikmaking van het btw-identificatienummer dat aan de ondernemer is toegekend door een andere lidstaat, wordt zowel de lidstaat waar de verworven goederen aankomen als de lidstaat, die het btw identificatienummer heeft verstrekt, aangemerkt als lidstaat waarin de intracommunautaire verwerving plaatsvindt. Op verzoek wordt teruggaaf van omzetbelasting verleend door het land wat het identificatienummer heeft verstrekt om dubbele heffing te voorkomen. Er bestaat geen onmiddellijk recht op aftrek van belasting voor een dergelijk nummerverwerving. Voor situaties waarin de vereenvoudigde ABC-regeling van toepassing is, wordt de wet nu aangepast en wordt afgezien van heffing voor de nummerverwerving.

btw wijzigingen melding goederen aangepast lidstaat intracommunautaire identificatienummer listinggrens eu

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs