SRA | 26-01-2012 | Leestijd:

Bij het vaststellen van een belastingaanslag kan heffingsrente worden berekend. Het bedrag van de heffingsrente wordt door de inspecteur bij beschikking vastgesteld. Deze beschikking wordt doorgaans opgenomen op het aanslagbiljet voor de belasting waarop de heffingsrente betrekking heeft. Voor de vaststelling bij beschikking van het verschuldigde bedrag aan heffingsrente gelden dezelfde regels als voor het vaststellen van de belastingschuld waarover de heffingsrente wordt berekend. De belastingschuld wordt vastgesteld door middel van een belastingaanslag.

 

Wanneer bij een belastingaanslag niet de gehele heffingsrente in rekening is gebracht, kan dat volgens de Hoge Raad worden gecorrigeerd onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als de belastingaanslag gecorrigeerd kan worden. Dat betekent dat de inspecteur door middel van een nadere beschikking heffingsrente een correctie van de eerdere beschikking heffingsrente kan aanbrengen.

 

Eerder in de procedure had Hof Amsterdam gezegd dat een nadere beschikking heffingsrente niet mogelijk was, omdat de daarvoor vereiste wettelijke grondslag zou ontbreken. Die opvatting is volgens de Hoge Raad niet juist.

beschikking inspecteur vastgesteld heffingsrente bedrag vaststellen correctie belastingaanslag dezelfde belastingschuld

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs