SRA | 06-05-2011 | Leestijd:

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behaalt, kan belastingheffing over de boekwinst uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Dat is niet mogelijk wanneer de ondernemer de onderneming waartoe het vervreemde bedrijfsmiddel behoorde heeft gestaakt, maar wel bij een tijdelijke stillegging van de ondernemingsactiviteiten. De verplaatsing van een onderneming kan onder omstandigheden een staking van de onderneming betekenen. Dat is niet aan de orde als de identiteit van de onderneming ondanks de verplaatsing niet is veranderd. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de factoren die gezamenlijk de identiteit van de onderneming bepalen.

 

Hof Arnhem stond de vorming van een herinvesteringsreserve toe aan een horecaondernemer die zijn pand had verkocht omdat het door de afname van de omvang van de onderneming te groot en te duur was geworden. Ten tijde van de verkoop van het pand had de ondernemer het voornemen om in de directe omgeving de exploitatie van zijn onderneming te hervatten.

De ondernemer had actief gezocht naar een ander pand, waar de bestaande klantenkring hem zou blijven bezoeken en hij kon profiteren van de goodwill en de naamsbekendheid die hij in de omgeving had. Wanneer de ondernemer een geschikt pand zou hebben gevonden zou zijn onderneming zijn verplaatst, omdat de identiteit dezelfde zou zijn gebleven. In het jaar van verkoop van het pand was de onderneming niet gestaakt.

verkoop herinvesteringsreserve onderneming ondernemer bedrijfsmiddel pand gestaakt identiteit boekwinst vorming

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs