SRA | 22-02-2012 | Leestijd:

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met het beleid op het terrein van de accijns geactualiseerd. Naast enige aanpassingen van redactionele aard zijn enkele beleidsregels vervallen, gewijzigd of nieuw opgenomen.
Vervallen zijn de beleidsregels over rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht, de rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht naar een afnemer met een AGP vergunning en de rechtstreekse aflevering van tabaksproducten die onder schorsing van de accijns worden vervoerd. Ook de beleidsregel inzake de vrijstelling van accijns bij uitslag tot verbruik van levensmiddelen waarin alcoholhoudende producten zijn verwerkt, is vervallen. Deze beleidsregel is door jurisprudentie van het Hof van Justitie EU overbodig geworden.
De beleidsregel inzake het achterwege laten van zekerheidstelling bij toepassing van een vrijstelling van accijns is vervallen. Indien de alcoholhoudende producten en/of minerale oliën op de voorgeschreven wijze zijn vermengd, wordt de vrijstelling op grond van de wet verleend bij de uitslag tot verbruik. De beleidsregel is daarom overbodig.
Nieuw is een beleidsregel op grond waarvan bepaalde A-B-C transacties tussen vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats voor minerale oliën met toepassing van maandverklaringen mogen plaatsvinden.

accijns vrijstelling leidraad gewijzigd nieuw beleidsregel vervallen rechtstreekse aflevering beleidsregels

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs