SRA | 19-10-2011 | Leestijd:

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet Werk en Bijstand en tot samenvoeging van die wet met de Wet Investeren in Jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden in behandeling. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de vierde nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend.

Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel is gebleken dat de oorspronkelijke tekst van een wetsartikel niet strookt met de bedoeling daarvan. Het gaat om een uitzondering die van toepassing is in de situatie waarin zorg op basis van de AWBZ deels door een meerderjarig kind of een ouder wordt verleend en ten minste tien uren per week omvat. Duidelijk is nu gemaakt dat deze omschrijving niet uitsluit dat er ook professionele zorg wordt verleend.

wijziging wet wetsvoorstel behandeling voorstel kamer werk bijstand zorg samenvoeging

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs