SRA | 06-09-2013 | Leestijd:

Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen gebruik maken van een tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling. Wie zich vóór 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de Belastingdienst, hoeft geen boete te betalen. Daarna geldt de huidige inkeerregeling weer en vanaf 1 juli 2015 gaat de boete zelfs verder omhoog.

Inkeerregeling
In uw aangifte inkomstenbelasting geeft u al uw inkomsten en uw vermogen (binnenlands en buitenlands) op. Heeft u bepaalde inkomsten of vermogen in het verleden echter niet of niet volledig aan de Belastingdienst doorgegeven, dan heeft u de mogelijkheid om uw aangifte vrijwillig te verbeteren. Dit heet ook wel de inkeerregeling. Uw SRA-adviseur kan u hierover meer vertellen.

Let op! Inkeren kan niet meer als de Belastingdienst al een vermoeden heeft of zelfs weet dat bepaalde inkomsten en vermogensbestanddelen niet zijn opgegeven. De Belastingdienst heeft u hierover bijvoorbeeld al vragen gesteld of er is al een boekenonderzoek aangekondigd.

Tijdelijk geen boete
Kunt u nog wel vrijwillig verbeteren en doet u dit binnen twee jaar na een onjuiste of onvolledige aangifte, dan krijgt u geen boete. Doet u dit na die tijd dan kunt u wel een boete krijgen. Deze regeling is nu dus tijdelijk versoepeld. Dat betekent dat iemand die zich vóór 1 juli 2014 met een beroep op de inkeerregeling alsnog vrijwillig meldt bij de Belastingdienst geen boete krijgt. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete bij inkeer bedraagt dan 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 gaat de boete verder omhoog naar 60% van de ontdoken belasting.

aangifte inkomsten boete belastingdienst vanaf tijdelijk meldt inkeerregeling vrijwillig inkeren

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs