SRA | 29-09-2011 | Leestijd:

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd ter wijzigingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel zijn:

1. het afschaffen van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen;

2. het regelen dat een ouder bij werkloosheid nog drie maanden lang hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt en dat deze termijn kan doorlopen naar het volgende berekeningsjaar;

3. het ongedaan maken dat ouders, die ook gastouder zijn, in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als zij uitsluitend inkomsten hebben uit gastouderopvang. Hierdoor wordt voorkomen dat ouders zonder werk elkaars gastouder worden en daarvoor kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen;

4. het schrappen van de verplichting dat alle voorzieningen voor gastouderopvang jaarlijks door de GGD worden gecontroleerd.

5. het invoeren van de verplichting om GGD-rapporten toegankelijk te maken voor ouders en personeel;

6. gemeenten mogen een verzoek tot inschrijving in het register weigeren of een inschrijving ongedaan maken op andere gronden dan uitsluitend een onderzoeksrapport van de GGD.

wijziging wetsvoorstel wijzigingen uitsluitend kinderopvangtoeslag kinderopvang ouders gastouder gastouderopvang verplichting

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs