SRA | 18-05-2011 | Leestijd:

De inspecteur stelt een verlies uit werk en woning (box 1) vast bij beschikking. Wanneer de inspecteur het verlies over een jaar te hoog heeft vastgesteld, kan hij deze beschikking herzien. Voor herziening van een verliesvaststellingsbeschikking heeft de inspecteur wel een nieuw feit nodig, net als voor een navorderingsaanslag.

 

Een inspecteur die een te hoog verlies had vastgesteld voor het jaar en dat verlies had verrekend met de inkomens van de belastingplichtige over de jaren 1999, 2000, 2001 en 2003, wilde zijn fout herstellen door het opleggen van navorderingsaanslagen zonder eerst de verliesbeschikking te herzien.

In de procedure tegen de opgelegde navorderingsaanslagen kwam er op voordracht van de rechtbank alsnog een herziene verliesbeschikking. De rechtbank hanteerde daarbij een pragmatische benadering. Formeel had de rechtbank de navorderingsaanslagen moeten vernietigen omdat de inspecteur niet eerst zijn beschikking had herzien. Na herziening van de verliesbeschikking had de inspecteur nieuwe navorderingsaanslagen op kunnen leggen die niet zouden hebben afgeweken van de oorspronkelijke.

 

Nadat de inspecteur een herzieningsbeschikking had vastgesteld verklaarde de rechtbank de beroepen tegen de herzieningsbeschikking en de navorderingsaanslagen ongegrond. In hoger beroep vernietigde het hof de navorderingsaanslagen omdat zij voor de herzieningsbeschikking waren opgelegd. Volgens de Hoge Raad heeft de belanghebbende, door in te stemmen met het alsnog vaststellen van een herzieningsbeschikking, afstand gedaan van de mogelijkheid om beroep te doen op het ontbreken van de voorgeschreven volgorde van vaststelling van de herzieningsbeschikking en de navorderingsaanslagen. Het hof had de navorderingsaanslagen niet ambtshalve mogen vernietigen met als reden dat deze volgorde niet in acht was genomen.

beschikking opleggen inspecteur navorderingsaanslag rechtbank verlies navorderingsaanslagen verliesbeschikking herzieningsbeschikking herziening

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs