SRA | 24-05-2012 | Leestijd:

Op grond van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994 wordt van de houder van een personenauto motorrijtuigenbelasting geheven. Is de auto niet in Nederland maar in het buitenland geregistreerd, dan wordt de belasting geheven van degene die de auto in Nederland feitelijk ter beschikking heeft. Het tijdvak van heffing begint dan op de dag van de aanvang van het gebruik van de weg in Nederland.

 

De Belastingdienst legde een naheffing motorrijtuigenbelasting op aan een in Nederland wonende Bulgaar die gebruik maakte van een in Bulgarije geregistreerde auto, die zijn Bulgaarse werkgever aan hem ter beschikking had gesteld. In de procedure over deze naheffingsaanslag was in geschil of de heffing van motorrijtuigenbelasting in Nederland in strijd is met het Europese recht.

Volgens de nationale wetgeving was de naheffingsaanslag terecht opgelegd. De Hoge Raad heeft in een vergelijkbaar geval geoordeeld dat de heffing van motorrijtuigenbelasting van een inwoner van Nederland niet in strijd is met het Europese recht. De rechtbank Breda sloot zich bij dat oordeel aan.

naheffing naheffingsaanslag beschikking heffing nederland auto buitenlands kenteken motorrijtuigenbelasting mrb

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs