Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost

Pleegkinderen voor wie een pleegzorgvergoeding is ontvangen, worden uitgezonderd voor partnerschap. Dat gebeurt met een wijziging van het partnerbegrip voor de toeslagen en de inkomstenbelasting. De wijziging wordt meegenomen in de Belastingplannen voor 2018.

Na het bereiken van de 18-jarige leeftijd kan een pleegkind soms worden aangemerkt als toeslagpartner van de verzorgende ouder. Dit kan zich voordoen als voor het inwonende kind een pleegvergoeding wordt of werd ontvangen. Dat is lang niet altijd gewenst.

Daarom wordt er nu een maatregel getroffen in het Belastingplan 2018 waardoor pleegkinderen voor wie een pleegzorgvergoeding is ontvangen, worden uitgezonderd voor partnerschap. Deze tegemoetkoming wordt ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf het berekeningsjaar 2017.

Let op! Het duurt nog tot eind van het jaar voordat ook de Eerste Kamer akkoord is met het Belastingplan 2018. Om de uitzondering van het partnerschap voor pleegkinderen tussentijds al goed te regelen, wordt deze tegemoetkoming opgenomen in een beleidsbesluit.

Verzoek

Voor het niet aanmerken van een pleegkind als partner, moeten de aanvrager en het pleegkind wel zelf een verzoek doen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beschikt namelijk niet over gegevens om de betreffende aanvragers zelf te herkennen.

wijziging belastingplan ontvangen partnerschap pleegkind pleegkinderen uitgezonderd partnerproblematiek opgelost pleegzorgvergoeding

08-09-2017 | 09:48 | SRA
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank