SRA | 20-05-2011 | Leestijd:

Bij het bepalen van de belastingheffing in box 3 tellen belastingschulden niet mee. Veel mensen vinden dat onrechtvaardig. Daarom is er met ingang van 1 januari 2010 een wijziging gekomen in de wet. Erfbelastingschulden en de bijbehorende heffingsrente of invorderingsrente, mogen vanaf die datum wel worden meegenomen in de schulden van box 3. Deze schulden verlagen dus de inkomstenbelasting in box 3.

Let op! Ook erfbelastingschulden waarvoor nog geen aanslag is opgelegd, worden aangemerkt als box 3-schuld. Verder geldt de nieuwe regeling ook voor erfbelastingschulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2010. Bovendien tellen met erfbelasting vergelijkbare buitenlandse belastingschulden mee.

aftrekbaar mensen schulden box erfbelastingschulden tellen bepalen belastingheffing belastingschulden vinden

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs