SRA | 02-08-2013 | Leestijd:

Agentschap NL doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan, dan levert u dat fiscaal voordeel op. U heeft dan namelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Fiscaal voordeel
Zowel de MIA als de VAMIL zijn fiscale stimuleringsregelingen. Investeert u in een milieuvriendelijk product of bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat dan heeft u recht op de MIA. Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip: Naast de MIA kunt u ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen.

Voorstellen voor de Milieulijst
Wilt u zelf een innovatief of milieuvriendelijk product op de markt introduceren dan kunt u uw product op de Milieulijst laten zetten. Daarmee versnelt u de marktintroductie van het nieuwe product. Hoe u uw voorstel voor de Milieulijst 2014 indient, leest u in het stappenplan op de site van Agentschap NL.

Tip: Het insturen van voorstellen voor de nieuwe Milieulijst van 2014 kan nog tot 1 september aanstaande.

ondernemer nl agentschap mia milieulijst milieu voorstellen product oproep milieubewuste

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs