SRA | 15-02-2012 | Leestijd:

Bij een piramidespel leggen deelnemers geld in en verwachten zij een hogere opbrengst dan hun inleg te krijgen door de inleg van volgende deelnemers. De deelname aan een piramidespel vormt volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2002 geen bron van inkomen. Dat betekent dat eventuele resultaten uit die deelname niet tot het resultaat uit overige werkzaamheden behoren. Dit is anders als een deelnemer werkzaamheden verricht in het kader van het piramidespel.

 

In een voorkomend geval rekende de inspecteur bedragen die een tussenpersoon in een piramidespel ontving van de persoon die de piramide had opgezet aan als provisie-inkomsten voor verrichte werkzaamheden. Hof Leeuwarden was van oordeel dat de belanghebbende niet aannemelijk had gemaakt dat voor deze werkzaamheden kosten waren gemaakt die in mindering moesten komen op de door de inspecteur als inkomsten aangemerkte bedragen. Het hof was van oordeel dat de inspecteur de hoogte van het door hem vastgestelde resultaat uit overige werkzaamheden voldoende aannemelijk had gemaakt.

inkomsten inspecteur werkzaamheden resultaat piramidespel provisieinkomsten deelnemers inleg deelname bedragen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs