SRA | 16-12-2010 | Leestijd:

Wie een onroerende zaak geleverd krijg moet overdrachtsbelasting betalen. Voor diverse gevallen gelden er vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Zo geldt er een vrijstelling voor een verkrijging krachtens de Landinrichtingswet. Daaronder valt ruilverkaveling bij overeenkomst. Daarvan is sprake als tenminste drie eigenaren hun onroerende zaken samenvoegen en het geheel op een bepaalde wijze verkavelen en bij notariële akte onder elkaar verdelen. Ruilverkaveling is niet beperkt tot grond. Volgens de wet kan iemand ook deelnemen aan een ruilverkaveling om tegen inbreng van geld een deel van de onroerende zaken te verkrijgen of om tegen inbreng van onroerende zaken een geldsom te bedingen.

 

De rechtbank Breda was van oordeel dat in een voorgelegd geval sprake was van een kavelruil bij overeenkomst en niet van een normale koop van onroerende zaken. Het standpunt van de inspecteur, dat niet langer van een ruilverkaveling kan worden gesproken zodra er een of meer opstallen staan op één of meer te ruilen percelen grond, is volgens de rechtbank onjuist. Hof Den Bosch sloot zich in hoger beroep bij het oordeel van de rechtbank aan.

overeenkomst overdrachtsbelasting sprake onroerende ruilverkaveling zaken kavelruil opstallen grond inbreng

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs