SRA | 30-12-2016 | Leestijd:

Als dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting bent u volgend jaar nagenoeg evenveel kwijt aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) als dit jaar. Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zvw gaat omhoog per 1 januari 2017. Daarentegen gaat het percentage van de 'lage' inkomensafhankelijke bijdrage Zvw iets omlaag.

Bijdrage Zvw

Als dga bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Voor u geldt in 2017 dan een lage bijdrage van 5,40% (2016: 5,50%) over een maximumbijdrageloon van € 53.701 (2016: € 52.763). Deze bijdrage geldt ook voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan niet meer bedragen dan € 2.900.

Let op! Werkgevers betalen in 2017 voor hun werknemers de hoge inkomensafhankelijke bijdrage Zvw - de zogenoemde werkgeversheffing Zvw -  van 6,65% (2016: 6,75%) over een maximumbijdrageloon van € 53.701 (dit was € 52.763 in 2016).

dga ondernemer inkomstenbelasting inkomensafhankelijke volgend bijdrage zvw zorgverzekeringswet maximumbijdrageloon nagenoeg

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs