SRA | 07-07-2015 | Leestijd:

In de media is de laatste maanden de nodige aandacht besteed aan de vermogensrendementsheffing en de vraag of die heffing nog wel past in de huidige tijd. Het is dan ook een interessante ontwikkeling dat de Staatssecretaris van FinanciĆ«n onlangs bekend heeft gemaakt in een besluit van 26 juni 2015  (BLKB2015/903M), dat een groot deel van de bewaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing aangewezen worden als massaal bezwaar. 

De reeds ingediende bezwaren die onder dit massaal bezwaar vallen dienen betrekking te hebben op de rechtsvraag of de heffing over spaarsaldi en dergelijke bezittingen op zichzelf in strijd is met art. 1 eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Van alle ingediende bezwaren die betrekking hebben op deze rechtsvraag zal een klein aantal zaken aan de rechter worden voorgelegd. Het goede nieuws is dat ook belastingplichtigen die geen bezwaar gemaakt hebben onder de reikwijdte van deze procedure vallen.

Het gevolg van deze procedure kan inhouden dat de aangiften van alle belastingplichtigen waarbij geheven wordt over box 3 vermogen en die voldoen aan de voorwaarde, herzien moeten worden indien de belastingdienst niet, of niet geheel, in het gelijk gesteld wordt.

Om gebruik te kunnen maken van deze massale behandeling van de bezwaarprocedure hoeft u verder niets te doen. De enige voorwaarde is dat uw aanslag inkomstenbelasting op vrijdag 26 juni 2015 nog niet definitief vaststond. Dit geldt in ieder geval voor alle aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later.

Indien er andere geschilpunten aan de orde zijn dan de hierboven genoemde rechtsvraag, of indien de belastingplichtige wegens persoonlijke of individuele omstandigheden het niet eens is met de vermogensrendementsheffing, dient er wel individueel bezwaar gemaakt te worden.

Bij bovenstaande mededeling dienen wij het voorbehoud te maken dat de Tweede Kamer tot 24 juli kan beslissen om zich niet te verenigen met deze aanwijzing als zijnde massaal bezwaar.

De ontwikkelingen in deze procedure volgen wij uiteraard op de voet.

ingediende heffing procedure vallen gemaakt massaal vermogensrendementsheffing bezwaren rechtsvraag dienen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs