SRA | 16-02-2016 | Leestijd:

Wanneer speelt het? Hoofdzakelijk bij een crediteurenakkoord. Als een afnemer de rekeningen niet meer kan voldoen, wordt vaak gesaneerd en komt er een crediteurenakkoord. Bij een crediteurenakkoord zal een deel van de vordering niet betaald worden. Dat betekent dat er te veel omzetbelasting is afgedragen door de schuldeiser. Vindt het crediteurenakkoord evenwel tegen finale kwijting plaats, dan is er geen sprake meer van een (oninbare) vordering. Dit kan problemen opleveren met het terugvorderen van reeds afgedragen omzetbelasting. Het is dan ook van groot belang om bij een crediteurenakkoord overeen te komen dat er voor het niet-betaalde deel van de vordering prijsvermindering (creditfactuur) wordt verleend.                                                                                                                                                     

Hetzelfde speelt ook wanneer in een akkoordregeling niet betaalde facturen worden omgezet  in aandelenkapitaal of in een geldlening. Wat de btw betreft is de vordering op dat moment tenietgegaan. In dergelijke gevallen kan dus door de schuldeiser geen btw worden teruggevorderd.

omzetbelasting btw wanneer schuldeiser vordering afgedragen crediteurenakkoord finale kwijting speelt

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs