SRA | 31-05-2012 | Leestijd:

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over het doorbelasten van de volledige ketenboete voor illegale werknemers aan kleine ondernemers. Illegale werknemers zijn vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. De boete wordt doorbelast omdat opdrachtgevers dat contractueel hebben vastgelegd of doordat zij de boete verrekenen met betalingen terwijl er niets geregeld is.

 

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kent een ruim werkgeversbegrip. Een opdrachtgever die werk uitbesteedt aan een (onder)aannemer is net als de (onder)aannemers werkgever in de zin van de Wav. Bij illegale arbeid kunnen alle werkgevers in de keten beboet worden. Beleid is dat geen boete aan de opdrachtgever wordt opgelegd als hem niets te verwijten is. De hoogte van een boete is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid.

Op grond van de contractvrijheid kunnen partijen over de verdeling of doorbelasting van boeten afspreken wat zij willen. Een opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om de doorbelasting van een boete voor de rechter te bestrijden. De mogelijkheid om een boete door te belasten ontslaat de opdrachtgever niet van zijn wettelijke plicht om illegale arbeid bij de onderaannemer tegen te gaan. De rechter kan op grond daarvan het doorbelasten verbieden of matigen. De minister vindt wettelijke maatregelen om doorbelasting te voorkomen niet nodig.

boete minister werknemers kamervragen illegale arbeid doorbelasten opdrachtgever doorbelasting vreemdelingen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs