SRA | 31-03-2016 | Leestijd:

Agrarische ondernemers met landbouwgrond met open teelt (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij) kunnen zich met de brede weersverzekering verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals ijzel, storm, regen of brand door blikseminslag. Dit jaar kan men wederom via de Gecombineerde opgave een Tegemoetkoming premie brede weersverzekering aanvragen.

Voorwaarden tegemoetkoming
Voor het aanvragen van de subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de aanvrager is een actieve landbouwer;
 • de verzekering wordt afgesloten bij een goedgekeurde verzekeraar;
 • in de Gecombineerde opgave moet bij de percelen, waarvoor men subsidie wil, vermeld worden wie de verzekeraar is;
 • de verzekeringspremie is voor 1 november betaald;
 • voor 1 november worden gegevens over de verzekering naar de RVO gestuurd;
 • de gewassen worden voor eigen rekening en risico geteeld;
 • men ontvangt geen andere bijdrage van de overheid voor de premie;
 • men heeft het perceel waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd in gebruik. De gebruikstitel maakt niet uit;
 • het perceel ligt in Nederland.

Hoogte tegemoetkoming
Aanvragers krijgen maximaal 65% van de verzekeringspremie vergoed. Indien het totale budget overschreden wordt, wordt dit percentage voor alle aanvragers verlaagd.

Overige punten

 • Men kan er in de Gecombineerde opgave voor kiezen om de premie te laten uitbetalen aan de verzekeraar. Aan de verzekeraar betaalt men dan de verzekeringspremie minus de aangevraagde subsidie.
 • Indien men nog geen verzekering heeft afgesloten, kan men wel alvast subsidie aanvragen. Het is afhankelijk van de verzekeraar tot welk moment er nog een verzekering kan worden afgesloten.
gecombineerde subsidie tegemoetkoming brede weersverzekering premie opgave verzekering men verzekeraar

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs