Geen toepassing oude landbouwvrijstelling

De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling is bij de invoering van de Wet IB 2001 gewijzigd. Deze wijziging vond plaats met terugwerkende kracht tot 27 juni 2000. De nieuwe landbouwvrijstelling is beperkter dan de oude.

Een landbouwer verkocht in 1998 zijn grond. De levering vond plaats in 2008. Op grond van de regels van goed koopmansgebruik kon de landbouwer de winst die hij bij de verkoop behaalde naar keuze in 1998 of in 2008 verantwoorden. De landbouwer koos voor verantwoording van de winst in 2008. Bij het berekenen van de belastbare winst wilde hij echter de landbouwvrijstelling zoals deze in 1998 gold toepassen. Dat zou ertoe leiden dat het hele resultaat was vrijgesteld van belasting. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat niet mogelijk. De vraag of het in 2008 fiscaal verantwoorde voordeel onder de landbouwvrijstelling valt, moet worden beantwoord aan de hand van de landbouwvrijstelling zoals deze in 2008 gold. De wijziging van de landbouwvrijstelling op 27 juni 2000 had onmiddellijke werking. Volgens het hof is er geen aanleiding om op basis van een redelijke wetstoepassing de regels van de oude landbouwvrijstelling toe te passen op het in 2008 gerealiseerde voordeel.

wijziging toepassing winst grond vrijgesteld werking landbouwer landbouwvrijstelling regels oude

09-04-2015 | 13:49 | Informanagement
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank