SRA | 22-04-2011 | Leestijd:

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal verkrijgingen bestaat een vrijstelling. Zo geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een verkrijging krachtens de Landinrichtingswet. De gedachte achter landinrichting is verbetering van de inrichting van landelijke gebieden. Landinrichting kan plaatsvinden in de vorm van ruilverkaveling bij overeenkomst. Ruilverkaveling bij overeenkomst is de vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden om bepaalde onroerende zaken samen te voegen en het geheel te verkavelen en onder elkaar te verdelen. Partijen kunnen toetreden tot een ruilverkavelingsovereenkomst om tegen inbreng van geld kavels of tegen inbreng van kavels geld te verkrijgen. Een ruilverkavelingsovereenkomst moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van landbouw (vroeger het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, tegenwoordig het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied. De rechter is bij de beoordeling of een verkrijging voor de overdrachtsbelasting is vrijgesteld niet gebonden aan de beoordeling van de kavelruil door de Dienst Landelijk Gebied.

 

In een voorkomend geval oordeelde de rechtbank dat de verkoop door een landbouwer van zijn oude bedrijfslocatie aan de gemeente de inrichting van het landelijk gebied niet verbeterde. Dat hield in dat de landbouwer geen ruilende partij bij de ruilverkavelingsovereenkomst was. Daardoor bleven er slechts twee ruilende partijen over. Er was geen sprake van ruilverkaveling bij overeenkomst. De vrijstelling van overdrachtsbelasting was niet van toepassing.

overeenkomst overdrachtsbelasting beoordeling vrijstelling ruilverkaveling zaken kavelruil verkrijging landinrichting ruilverkavelingsovereenkomst

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs