SRA | 05-08-2011 | Leestijd:

Dat aan een voorschot geen rechten kunnen worden ontleend merkte een landbouwer die geen zin had om een deel terug te storten. Wat speelde er?
Een landbouwer moet een deel van de voorschotten die hij aan SAN-subsidie heeft ontvangen terugstorten omdat Dienst Regelingen, volgens de landbouwer, bij de uitvoering met onjuiste indexeringscijfers heeft gewerkt. Hij stelt dat reeds ontvangen voorschotten niet meer hoeven worden teruggestort en beroept zich op het vertrouwensbeginsel.

Nederland heeft de toestemming voor de SAN-regeling pas na het nodige overleg met Brussel verkregen. Op voorschrift van Brussel is de Regeling met terugwerkende kracht aangepast. Dat nog toestemming moest worden verkregen van Brussel was bij de aanvraag bekend. Deze wijziging kan betekenen dat bij de vaststelling van de beheerssubsidie de werkelijke loon- en prijsontwikkeling een positieve of negatieve correctie van de verleende voorschotten tot gevolg kan hebben. Indien bijvoorbeeld de gemiddelde prijzen voor landbouwproducten zijn verlaagd, hetgeen in de bestreden besluiten als oorzaak van de verlaging van het tarief wordt genoemd, heeft dit een drukkend effect op de hoogte van de beheerssubsidie. Derhalve kan, anders dan de landbouwer stelt, de (definitieve) vaststelling van de beheerssubsidie lager zijn dan de eerder verleende voorschotten.

Het beroep is ongegrond. De definitieve uitkering kan lager worden vastgesteld dan de voorschotten. De landbouwer moet het teveel ontvangen bedrag terug betalen.

ontvangen voorschot landbouwer voorschotten brussel beheerssubsidie garantie minimale uitbetaling san

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs