SRA | 11-07-2012 | Leestijd:

Bij een overgang van een onderneming gaat het personeel van de onderneming mee van de oude naar de nieuwe eigenaar. De arbeidsvoorwaarden veranderen niet tengevolge van die overgang, want de nieuwe eigenaar neemt het personeel met bestaande rechten en plichten over.

 

Door de rechtbank was in een procedure uitgesproken dat sprake was van een overgang van een onderneming per 1 januari 2011. Dat had tot gevolg dat de vijf werknemers allen in dienst waren bij de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar liet de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank verstrijken, waardoor het vonnis inmiddels onherroepelijk was geworden. De nieuwe eigenaar wilde een van de vijf werknemers echter niet in dienst nemen en bood hem geen werk. Vervolgens diende de nieuwe eigenaar een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in. Dat verzoek was eigenlijk gegrond op het argument dat er geen dienstbetrekking bestond tussen de partijen. De kantonrechter maakte korte metten met dat verzoek. Volgens de kantonrechter kwam het voor rekening van de nieuwe eigenaar dat hij de werknemer sinds 1 januari 2011 geen werk had laten verrichten en dat hij het contact met de werknemer had vermeden. Het verzoek tot ontbinding was in strijd met een van de in de wet opgenomen opzegverboden en is daarom door de kantonrechter afgewezen.

eigenaar overgang rechtbank kantonrechter onderneming onjuiste werknemers personeel ontbindingsverzoek gronden

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs