SRA | 02-11-2011 | Leestijd:

Bij de Tweede Kamer is een voorstel om de Pensioenwet te wijzigen in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend. Voor waardeoverdracht van pensioenen van de ene naar de andere pensioenuitvoerder bestaan procedure- en rekenregels. Deze regels moeten voorkomen dat door waardeoverdracht de pensioenaanspraken verminderen. De huidige regels kunnen grote financiƫle gevolgen hebben door de verplichting tot bijbetaling voor de werkgever of het pensioenfonds. De verplichting tot bijbetaling kan de arbeidsmobiliteit van werknemers belemmeren. De nota van wijziging moet dat voorkomen door een uitzondering op de plicht van pensioenuitvoerders tot medewerking aan waardeoverdracht in te voeren indien een van de pensioenuitvoerders een verzekeraar is en de overdracht leidt tot een bijbetalingsverplichting die een zekere grens te boven gaat. Voor pensioenfondsen is een dergelijke bepaling niet nodig omdat zij de bijbetaling kunnen spreiden over alle aangesloten werkgevers en deelnemers en zij de lasten kunnen spreiden in de tijd.

De Wet verplichte beroepspensioenregeling zal in gelijke zin worden aangepast.

wijziging nota wetsvoorstel voorkomen verplichting pensioenwet waardeoverdracht bijbetaling regels pensioenuitvoerders

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs