SRA | 22-08-2011 | Leestijd:

Sinds 1 januari 2010 wordt zogenaamd afgezonderd particulier vermogen (APV) fiscaal toegerekend aan de insteller of de begunstigde. Die wetswijziging is bedoeld om constructies te bestrijden waarbij Nederlandse belastingplichtigen belastingheffing over hun vermogen willen voorkomen door het creëren van zwevend vermogen. Het vermogen wordt daartoe ondergebracht in buitenlandse rechtsfiguren als trusts en dergelijke. De wetswijziging per 1 januari 2010 heeft tot gevolg gehad dat de zetel van een aantal trusts is verplaatst, om te bereiken dat ze worden betrokken in een naar Nederlandse begrippen reële belastingheffing. Daardoor kan de fiscale toerekening van het vermogen worden vermeden.

 

In andere gevallen hebben belastingplichtigen de bestaande structuur ontmanteld en zijn de vermogensbestanddelen uitgekeerd aan de insteller of aan zijn familieleden.

De staatssecretaris van Financiën biedt in een besluit belastingplichtigen de mogelijkheid om (ontmantelde) trust- en stichtingenstructuren te melden met gebruikmaking van de inkeerregeling, zodat er geen vergrijpboete wordt opgelegd indien inkeer binnen twee jaar plaatsvindt. Bij inkeer buiten de tweejaarstermijn wordt een gematigde vergrijpboete opgelegd. Het besluit vervalt met ingang van 1 december 2011.

wetswijziging vermogen belastingplichtigen bestrijding ontmanteling structuren afgezonderde particuliere vermogens insteller

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs