SRA | 26-10-2011 | Leestijd:

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen het huidige en het nieuwe belastingverdrag met Japan.

De bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s worden verlaagd. Voor deelnemingsdividenden geldt een 0%-tarief bij een bezit van 50% of meer. De bronbelasting op royalty’s is verlaagd van 10% naar nihil.
Het nieuwe verdrag bevat enkele anti-misbruikbepalingen die samenhangen met de verlaging van de bronbelastingen.
Het nieuwe verdrag kent de mogelijkheid tot arbitrage in onderlinge overlegprocedures.
Daarnaast bevat het nieuwe verdrag een groot aantal verschillen ten opzichte van het huidige verdrag die van minder belang zijn.

verdrag brief nieuw huidige japan details verschillen bronbelastingen royalty verlaagd

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs