SRA | 02-11-2011 | Leestijd:
De voorgestelde wijziging van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen kan gevolgen hebben voor de toeslag op de AOW-uitkering als de pensioengerechtigde een werkende jongere partner heeft in de maand waarin de pensioengerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt of als de jongere partner tot zijn eigen 65e verjaardag doorwerkt. De pensioengerechtigde met een jongere partner heeft recht op een toeslag die afhankelijk is van het inkomen uit arbeid van de partner. Een deel van het inkomen is echter vrijgesteld. Er geldt een vaste vrijstelling van 15% van het bruto minimumloon en van 1/3 deel van het inkomen boven dat bedrag. De vaste vrijstelling wordt volgens de nu voorgestelde wijziging voortaan naar tijdsgelang bepaald. Het bruto minimumloon wordt daartoe vermenigvuldigd met een factor, die afhankelijk is van het aantal dagen in de maand na het bereiken van de 65-jarige leeftijd door de pensioengerechtigde en het aantal dagen in deze maand, of van het aantal dagen in de maand voordat de echtgenoot of de nabestaande de 65-jarige leeftijd bereikt en het aantal dagen van die maand.
wijziging nota wetsvoorstel partner inkomen leeftijd pensioengerechtigde maand dagen jongere

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs