SRA | 18-08-2011 | Leestijd:

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het gebruik van een sterfhuisconstructie door een werkgever om te voorkomen dat hij ontslagvergoedingen moet betalen beantwoord.

De werkgever trok het ontbindingsverzoek dat hij had ingediend bij de kantonrechter in, nadat deze hem de verplichting oplegde om ontslagvergoedingen te betalen. Vervolgens vroeg de werkgever zijn faillissement aan.

 

De bevoegdheid om een ontbindingsverzoek in te trekken is in de wet geregeld. Als het ontbindingsverzoek wordt ingetrokken, betekent dit dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Ook het recht om het eigen faillissement aan te vragen is in de wet geregeld. Na het uitspreken van het faillissement kan de curator de arbeidsovereenkomsten opzeggen.

 

Het aanvragen van een faillissement is misbruik van recht, als de reden voor het aanvragen van het faillissement geen andere is dan dat de werkgever van zijn verplichtingen tegenover de werknemers af wil komen. Misbruik van recht bij het aanvragen van het faillissement zal leiden tot vernietiging van het faillissement. Gevolg is dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator met terugwerkende kracht wordt beheerst door het normale ontslagrecht. De minister is van mening dat het huidige arbeidsovereenkomsten- en het faillissementsrecht voldoende bescherming bieden om onredelijk handelen van werkgevers te bestrijden.

wet werkgever minister aanvragen faillissement ontslagvergoedingen sterfhuisconstructie ontbindingsverzoek vermijding geregeld

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs