SRA | 05-06-2012 | Leestijd:

In de nieuwsbrief van augustus 2011 hebben wij u ge├»nformeerd over een uitspraak van het Gerechtshof over de fiscale gevolgen van de emigratie van een melkveehouder naar Denemarken. In de betreffende zaak was cassatie bij de Hoge Raad ingesteld door de Staatssecretaris van Financi├źn. De Hoge Raad kwam onlangs met haar oordeel.

Bij staking van een bedrijf moet er afgerekend worden over de stille reserves. Dit is niet het geval als het bedrijf wordt verplaatst naar een andere locatie.

In deze zaak had de melkveehouder in Nederland naast de onroerende zaken en het melkquotum ook al zijn vee en machines verkocht. Daarna had hij een groter melkveebedrijf gekocht in Denemarken. Het Gerechtshof achtte van belang dat de melkveehouder in Denemarken was blijven werken met Holstein-Frisian koeien. De identiteit van de onderneming was daarmee gelijk gebleven. Volgens het Gerechtshof was de onderneming niet geliquideerd, maar slechts verplaatst.

De Hoge Raad oordeelde echter anders. Volgens haar waren alleen de leidinggevenden gelijk gebleven en waren er geen voor de bedrijfsuitoefening geen wezenlijke bestanddelen overgebracht van Nederland naar Denemarken. De onderneming was daarom gestaakt en er moest volledig afgerekend worden over de stille reserves.

Het advies is om in voorkomende gevallen eerst overleg te voeren met de Belastingdienst en in ieder geval het vee en de machines mee te nemen.

onderneming bedrijf hoge raad zaak melkveehouder denemarken emigratie gerechtshof afrekenen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs