SRA | 16-12-2010 | Leestijd:

In een procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan een vergoeding worden toegekend aan de werknemer. De kring van kantonrechters heeft daarvoor een berekeningswijze vastgesteld, die rekening houdt met factoren als diensttijd, leeftijd en mate van verwijtbaarheid van de beƫindiging van de dienstbetrekking. Deze berekeningswijze staat bekend onder de naam kantonrechtersformule.

 

Bij de berekening van een ontslagvergoeding hanteerde de kantonrechter niet alleen de diensttijd van de werkneemster sinds de laatste indiensttreding, maar hield hij ook rekening met een eerder dienstverband bij dezelfde werkgever. De werkneemster wilde in de tussenliggende periode niet fulltime werken omdat zij de zorg had voor een kind, maar de werkgever stond parttime werken destijds niet toe. In die periode had de werkneemster als oproep- of uitzendkracht voor de werkgever gewerkt, totdat in 1996 parttime werken mogelijk werd. In de laatste dertien maanden van het dienstverband had de werkneemster een outplacementtraject doorlopen. De kantonrechter vond het redelijk om de externe kosten daarvan in mindering te brengen op de ontbindingsvergoeding. De werkneemster was gedurende het traject vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.

werkgever kantonrechter werkneemster dienstverband ontslagvergoeding werken berekeningswijze rekening diensttijd parttime

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs