Tijdelijke overbruggingsregeling AOW

De tijdelijke regeling voor een overbruggingsuitkering AOW is in de Staatscourant gepubliceerd. Vooruitlopend op de publicatie heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

De regeling houdt het volgende in. Mensen met een op 1 januari 2013 lopende VUT- of prepensioenuitkering, die door de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies lijden, hebben recht op een overbruggingsuitkering. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de regeling geldt voor inkomens tot 200% van het wettelijk bruto minimumloon. Voor paren geldt een plafond van 300% van het wettelijk bruto minimumloon. De tijdelijke overbruggingsregeling geldt tot en met ultimo 2018.

aow regeling wettelijk minimumloon tijdelijke overbruggingsuitkering overbruggingsregeling bruto staatscourant gepubliceerd

13-06-2013 | 15:12 | Informanagement
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank