SRA | 13-07-2012 | Leestijd:

Dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de toegestane uitrijdperioden van mest, waarbij enkele wijzigingen betrekking hebben op de komende periode.

Grasland
- uitrijden drijfmest tot 1 september voor alle grondsoorten;
- uitrijden vaste mest tot 1 september op zand- en lössgrond en tot 16 september op klei- en veengrond.

Bouwland
- uitrijden drijfmest op alle grondsoorten tot 1 augustus. Uitrijden tot 1 september is toegestaan als uiterlijk 31 augustus een groenbemester wordt gezaaid of als in het najaar bloembollen worden geplant;
- uitrijden vaste mest op zand- en lössgrond tot 1 september. Op klei- en veengrond mag het gehele jaar vaste mest worden uitgereden.

wijzigingen vaste mest uitrijden zand lössgrond uitrijdperiode drijfmest grondsoorten klei

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs