SRA | 28-04-2011 | Leestijd:

Wanneer een werkgever een van zijn bedrijfsactiviteiten of zijn hele onderneming overdraagt, gaat het personeel mee over naar de nieuwe werkgever met handhaving van de bestaande arbeidsvoorwaarden. De overdracht van een bedrijfsactiviteit kan ook gevolgen hebben voor personeel dat niet in dienst is bij de werkgever zelf, maar door een tot hetzelfde concern behorende werkgever ter beschikking wordt gesteld en zijn werk verricht ten behoeve van de overgedragen bedrijfsactiviteit. Het uitbesteden van werkzaamheden kan soms als een overgang van een bedrijfsonderdeel worden gezien. In dergelijke gevallen gaat het personeel mee over.

 

De moedervennootschap van een concern stelde een cateringmedewerkster ter beschikking aan twee van haar dochtermaatschappijen. Om bedrijfseconomische redenen werden de bedrijfsactiviteiten van deze dochters verplaatst naar een locatie waar enkele andere concernvennootschappen waren gevestigd. Op die locatie was de catering uitbesteed aan derden. In verband daarmee werd de cateringmedewerkster ontslagen. Volgens de kantonrechter zijn met de bedrijfsactiviteiten van de dochtermaatschappijen ook de bijbehorende cateringwerkzaamheden verhuisd. De moedermaatschappij had rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het uitbesteden van de catering van de verhuisde dochtermaatschappijen als een overgang van een onderdeel van de onderneming zou worden aangemerkt. De situatie leek op die van het Heinekenconcern, waarover het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld.

De kantonrechter was van oordeel dat het gegeven ontslag kennelijk onredelijk was en kende de voormalige cateringmedewerkster een schadevergoeding toe.

werkgever onderneming ontslag personeel bedrijfsactiviteiten kennelijk onredelijk cateringmedewerkster dochtermaatschappijen verplaatsing

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs