SRA | 09-02-2011 | Leestijd:

Toeslagrechten moeten éénmaal per twee jaar benut worden, anders vervallen ze aan de Nationale Reserve. Ga daarom na of u alle toeslagrechten kunt benutten. Is dit niet het geval dan moet u overwegen om een deel van de toeslagrechten te verkopen. De melding van de overdracht van toeslagrechten moet voor 1 april 2011 ingediend worden bij Dienst Regelingen, zodat de melding nog voor het jaar 2011 verwerkt wordt.

Complicerende factor hierbij is echter dat bij een groot aantal landbouwers de toeslagrechten nog niet zijn vastgesteld na de ontkoppeling van de slachtpremie, de subsidie voor noten en de subsidie voor eiwithoudende gewassen. In sommige gevallen is de waarde van de “opgehoogde” rechten vrij nauwkeurig te berekenen, maar in andere gevallen worden er extra rechten toegekend of is een aanvraag voor toeslagrechten uit de Nationale Reserve nog niet afgehandeld. Daarmee kan het aan- of verkopen van toeslagrechten een risicovolle zaak worden.

 

Bij een melding van de overdracht van toeslagrechten via Mijn Dossier moet aangegeven worden welke rechten met bijbehorend nummer overgedragen worden. Dit kan een probleem opleveren voor bedrijven waar de toeslagrechten nog niet zijn vastgesteld. Worden er immers nieuwe rechten toegekend, dan zijn de bijbehorende nummers niet bekend en is daarmee een melding via Mijn Dossier niet mogelijk. In dat geval zult u een papieren versie van het meldingsformulier moeten opvragen bij Dienst Regelingen. Doe dit tijdig, want de levertijd van deze formulieren is lang. Dit wordt mede veroorzaakt door het ontmoedigingsbeleid van Dienst Regelingen om een papieren melding in te sturen. Stuur het meldingsformulier voor 1 april 2011 in en geef in een begeleidende brief aan welke (nog toe te kennen) toeslagrechten u wilt overdragen.

overdracht melding toeslagrechten rechten dienst regelingen melden nationale reserve verkopen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs